Etalase

.:: Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa | rumahfiqih.com ::.

Judul : Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
Penulis :
Editor : Fatih
Setting : Fayyad
Cover : Faqih
Design : Fawwaz
Jenis Cover : Hardcover
Penerbit : Rumah Fiqih Publishing
Kertas/Ukuran : B5
Tebal : 400 hlm.
Harga : Rp. 155.000,- - Rp. 130.000,-

Daftar Isi

MUKADDIMAH PENULIS
DAFTAR ISI

Bagian Pertama Puasa & Jenis-jenisnya

BAB 1 : PENGERTIAN & PENSYARIATAN
A. Pengertian Puasa
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Pensyariatan Puasa
      1. Al-Quran Al-Kariem
      2. As-Sunnah
      3. Al-Ijma’
C. Syariat Puasa Untuk Umat Terdahulu
      1. Puasa Nabi Daud
      2. Puasa Maryam
      3. Katholik
      4. Yahudi
D. Perbedaan
      1. Lebih Ringan
      2. Lebih Sedikit
      3. Disyariatkan Makan Sahur

BAB 2 : KEUTAMAAN & HIKMAH
A. Keutamaan Puasa
      1. Diampuni Dosa
      2. Pahala Puasa Ditetapkan Khusus
      3. Mendapatkan Dua Jenis Kebahagiaan
      4. Bau Mulutnya Disukai Allah
      5. Mendapatkan Surga Melalui Pintu Ar-Rayyan
      6. Doanya Tidak Tertolak
B. Hikmah Puasa
      1. Agar Dapat Meningkatkan Rasa Syukur
      2. Sarana Taqwa
      3. Menahan Syahwat
      4. Melahirkan Kasih Sayang
      5. Memboikot Setan
      6. Puasa Membuat Sehat?

BAB 3 : PUASA WAJIB
A. Puasa Ramadhan
B. Puasa Qadha’ Ramadhan
C. Puasa Nadzar
D. Puasa Kaffarah
      1. Kaffarah karena melanggar sumpah
      2. Kaffarah Jima’ Ramadhan
      3. Kaffarah Pelanggaran Haji
      4. Puasa Kaffarah Karena Mendzhihar Istri

BAB 4 : PUASA SUNNAH
A. Perbedaan Istilah
      1. Madzhab Al-Hanafiyah
      2. Madzhab Al-Malikiyah
      3. Madzhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah
B. Puasa Daud
C. Puasa Asyura dan Tasu’a
D. Puasa Hari Arafah dan Tarwiyah
E. Puasa 6 Hari Pada Bulan Syawwal
      1. Boleh Tanpa Karahah
      2. Boleh Dengan Karahah
      3. Tidak Boleh
F. Puasa Ayyamul Biidh
G. Puasa Senin Kamis
H. Puasa Rajab
      1. Bid'ah
      2. Makruh
      3. Sunnah
I. Puasa Bulan Sya’ban

BAB 5 : PUASA MAKRUH
A. Puasa Khusus Hari Sabtu
B. Puasa Khusus Hari Ahad, Nairuz Dan Mahrajan
C. Puasa Satu Hari 10 Muharram
D. Puasa Dalam Perjalanan
E. Puasa Arafah Bagi Yang Berhaji
F. Puasa Wanita Hamil dan Menyusui
G. Puasa Orang Sakit

BAB 6 : PUASA HARAM
A. Hari Raya Idul Fithri
B. Hari Raya Idul Adha
C. Hari Tasyrik
D. Puasa Khusus Hari Jumat
E. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya'ban
F. Puasa Pada Hari Syak
      1. Mazhab Al-Hanafiyah
      2. Mazhab Al-Malikiyah
      3. Mazhab Asy-Syafi'iyah
      4. Mazhab Al-Hanabilah
G. Puasa Selamanya
H. Puasa Wishal
I. Wanita Haidh atau Nifas
J. Wanita Puasa Sunnah Tanpa Izin Suami

Bagian Kedua Hukum-Hukum Puasa

BAB 1 : SYARAT PUASA
A. Syarat Wajib
      1. Beragama Islam
      2. Baligh
      3. Berakal
      4. Sehat
      5. Mampu
      6. Tidak Dalam Perjalanan
      7. Suci dari Haidh dan Nifas
B. Syarat Sah
      1. Niat
      2. Beragama Islam
      3. Suci dari Haidh dan Nifas
      4. Pada Hari Yang Dibolehkan

BAB 2 : RUKUN PUASA
A. Niat
      1. Pengertian
      2. Sejak Malam
      3. Melafadzkan Niat
      4. Batalkah Puasa Karena Batalnya Niat?
      5. Satu Niat Untuk Satu Puasa
      6. Dua Niat Untuk Satu Puasa
B. Imsak
      1. Makna Imsak
      2. Persamaan dan Perbedaan Antara Puasa dan Imsak
      3. Pergeseran Makna Imsak
      4. Imsak Yang Diwajibkan
      5. Imsak Yang Tidak Wajib

BAB 3 : BATAS WAKTU PUASA
A. Kapan Mulai Puasa
      1. Terbit Fajar
      2. Fajar Dalam Tinjauan Astronomi
      3. Kekeliruan Memahami Hadits
      4. Imsak
B. Batas Waktu Puasa di Atas Pesawat
      1. Lebih Cepat atau Lebih Lambat
      2. Waktu Setempat
      3. Cara Mengetahui Fajar dan Maghrib
C. Puasa di Belahan Utara dan Selatan Bumi
      1. Keadaan Pertama
      2. Keadaan Kedua
      3. Keadaan Ketiga

BAB 4 : YANG MEMBATALKAN PUASA
A. Empat Keadaan Batalnya Puasa
      1. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Lupa
      2. Melakukan Hal Yang Membatalkan Karena Salah
      3. Melakukan Secara Sengaja Tapi Ada Udzur Syar’i
      4. Melakukan Secara Sengaja Tanpa Udzur Syar’i
B. Makan dan Minum
      1. Dalil
      2. Batasan Makan atau Minum
C. Jima’
      1. Pengertian
      2. Dasar Ketentuan
      3. Berjima’ Terkena Kaffarat
      4. Berjima’ Karena Lupa
D. Tambahan Yang Membatalkan Puasa
      1. Merokok
      2. Muntah
      3. Mengeluarkan Mani Dengan Sengaja
      4. Kehilangan Rukun atau Syarat Sah Puasa

BAB 5 : YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA
A. Ikhtilaf Para Ulama
      1. Berbekam
      2. Keluar Darah
      3. Mendonorkan Darah
      4. Berniat Membatalkan Puasa, Batalkah Puasanya?
      5. Menelan Dahak
B. Dianggap Membatalkan Puasa
      1. Mimpi Keluar Mani
      2. Celak Mata, Obat Tetes Mata dan Semprot Asma
      3. Bersiwak, Kumur dan Istinsyak
      4. Mandi dan Berenang
      5. Kemasukan Asap dan Menghirup Aroma Wangi
      6. Copot Gigi
      7. Suntik
      8. Mencicipi Makanan
      9. Puasa Dalam Keadaan Janabah

BAB 6 : DISUNNAHKAN DALAM PUASA
A. Makan Sahur
      1. Disunnahkan Karena Keberkahannya
      2. Tetap Sunnah Meski Hanya Dengan Air
      3. Sunnah Mengakhirkan Sahur
      4. Hikmah Sahur
      5. Pembeda Puasa Kita Dengan Ummat Terdahulu
      6. Sahur Untuk Menguatkan Puasa
      7. Hukum Makan Sahur Ketika Adzan Shubuh
B. Saat Berbuka
      1. Menyegerakan Berbuka
      2. Berdoa Saat Berbuka
      3. Memberi makan orang berbuka
      4. Berbuka Dengan Ruthab, Kurma atau Air
C. Ibadah Sunnah
      1. Membaca Al-Quran
      2. Berdzikir dan Berdoa
      3. Memperbanyak Shadaqah
      4. Beri‘tikaf
D. Menahan Diri
      1. Menjaga Lidah dan Anggota Tubuh
      2. Meninggalkan Nafsu dan Syahwat
E. Shalat Sunnah
      1. Shalat Tarawih
      2. Shalat Tahajjud
      3. Shalat Witir
F. Mandi Janabah Bagi Yang Berhadats Besar

BAB 7 : MASA TERLARANG PUASA
A. Hari Raya
      1. Idul Fithri
      2. Idul Adha
      3. Hari Tasyrik
      4. Khusus Hari Jumat
      5. Kasus Hari Raya Berbeda
B. Keraguan
      1. Puasa Sunnah Paruh Kedua Sya‘ban
      2. Puasa Pada Hari Syak
C. Madharat
      1. Puasa Selamanya
      2. Puasa Wishal
D. Wanita
      1. Haidh atau Nifas
      2. Tanpa Izin Suami

Bagian Ketiga Keringanan Puasa & Konsekuensinya

BAB 1 : UDZUR SYAR'I TIDAK BERPUASA
A. Orang Sakit
      1. Dalil
      2. Batasan
      3. Penggantian
      4. Hukum Orang Sakit dan Berpuasa
B. Musafir
      1. Syarat
      2. Berakhirnya Status Musafir
      3. Kapan Mulai Boleh Tidak Puasa?
      4. Mana Lebih Utama?
      5. Kewajiban Mengganti
C. Tidak Mampu
      1. Lanjut Usia
      2. Sakit Tidak Ada Kesembuhan
      3. Hamil dan Menyusui
D. Darurat
      1. Dalil
      2. Ketentuan
      3. Yang Termasuk Darurat
E. Wanita Haidh dan Nifas
      1. Kewajiban Mengqadha’
      2. Bila Suci di Tengah Hari, Wajibkah Ber-Imsak?

BAB 2 : QADHA' PUASA
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Penye

BAB Qadha'
      1. Udzur Syar’i
      2. Batal Puasa
C. Belum Qadha’ Sudah Masuk Lagi Ramadhan
      1. Madzhab Al-Hanafiyah
      2. Madzhab Al-Malikiyah
      3. Madzhab Asy-Syafi’iyah
      4. Madzhab Al-Hanabilah
      5. Madzhab Adzh-Dzhahiriyah
D. Berturut-turut Atau Dipisah-pisah?
E. Mengqadha’ Sambil Puasa Syawwal
      1. Boleh Tanpa Karahah
      2. Boleh Dengan Karahah
      3. Tidak Boleh
F. Qadha’ Puasa Untuk Orang Lain
      1. Keluarga Berpuasa Qadha’ Untuknya
      2. Cukup Membayar Fidyah

BAB 3 : FIDYAH
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Masyru’iyah
C. Yang Diwajibkan Membayar Fidyah
      1. Orang Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh
      2. Orang Tua Renta
      3. Wanita Hamil dan Menyusui
      4. Menunda Qadha' Hingga Lewat Ramadhan Berikutnya
      5. Wafat Dan Punya Hutang Puasa
D. Bentuk Fidyah
      1. Bahan Mentah
      2. Makanan Pokok
      3. Tiap Bangsa Berbeda
E. Ukuran Fidyah
      1. Standar
      2. Ukurannya Relatif Sama
      3. Tidak Dipengaruhi Berapa Kali Makan Dalam Sehari
      4. Dapatkah Dikonversi Dengan Uang?
F. Waktu Membayar Fidyah
G. Fidyah Yang Terlewat
H. Dapatkah Fidyah Mengganti Hutang Shalat?
      1. Pendapat Yang Membolehkan
      2. Pendapat Yang Tidak Membolehkan

BAB 4 : KAFFARAH
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Jima’ Sebagai Penye

BAB
C. Sengaja Makan & Minum : Wajibkah Kaffarah?
D. Bentuk Kaffarah
      1. Memerdekakan Budak
      2. Puasa 2 bulan berturut-turut
      3. Memberi makan 60 fakir miskin
E. Pilihan Bentuk Kaffarah
      1. Jumhur Ulama
      2. Pilihan Mana Suka
F. Penyebab Kaffarah Selain Melanggar Puasa
      1. Melanggar Sumpah
      2. Membunuh Nyawa
      3. Melanggar Ketentuan Manasik Haji
      4. Kafarat Zhihar

Bagian Keempat Puasa & Ramadhan

BAB 1 : HADITS-HADITS BERMASALAH
A. Sanad dan Matan
B. Bergembira Datang Ramadhan Aman Dari Neraka?
      1. Kesalah-pahaman
      2. Tidak Jelas Perawinya
C. Ramadhan Awalnya Rahmat
      1. Titik Masalah
      2. Mereka Yang Mendhaifkan
      3. Kesimpulan
D. Doa Buka Puasa
      1. Titik Masalah
      2. Hukum Berdoa dengan Hadits yang Tidak Shahih
E. Tidurnya Orang Puasa Merupakan Ibadah
      1. Hadits Lemah
      2. Hadits Palsu
      3. Kesimpulan
F. Sengaja Membatalkan Ramadhan
      1. Sanad
      2. Masalah Matan
G. Pahala Ramadhan Menggantung
      1. Cacat Perawi
      2. Puasa Tidak Terkait Zakat Fithr
H. Puasalah Kamu Akan Sehat
      1. Perawi Bermasalah
      2. Benarkah Esensinya?
I. Hadits Lima Hal Pembatal Puasa
      1. Hadits Palsu
      2. Matannya Bermasalah
J. Setan Yang Dibelenggu
      1. Tidak Bisa Leluasa Mengganggu
      2. Yang Dibelenggu Hanya Syetan yang Membangkang
      3. Syetan Tidak Mampu Menggoda dan Menyesatkan
      4. Terhalangi dari Mencuri Dengar Berita dari Langit

BAB 2 : PENENTUAN AWAL RAMADHAN
A. Dua Sistem Kalender
      1. Qamariyah
      2. Syamsiyah
B. Metode Penentuan Awal Ramadhan
      1. Ru‘yatul Hilal
      2. Ikmal
C. Kelemahan Pendapat Hisab
      1. Jumhur :  Tidak Membolehkan
      2. Pendapat Yang Membolehkan
D. Perbedaan Kesatuan Wilayah Waktu
      1. Wihdatul Mathali'
      2. Ta'addud Al-Mathali'
E. Berbagai Metode Yang Berkembang di Indonesia
      1. Berbasis Ru’yah Hilal
      2. Berbasis Hisab
F. Kewenangan Pemerintah
      1. Domain Negara
      2. Contoh Di Masa Shahabat
      3. Tetap Ikut Negara Meskipun Bermusuhan
      4. Wajib Diikuti Meski Ternyata Salah
      5. Berpuasa dan Berlebaran Bersama-sama
G. Penggunaan Hisab Untuk Menentukan Waktu Shalat

BAB 3 : KEISTIMEWAAN RAMADHAN
A. Istilah Ramadhan
B. Diwajibkan Puasa
C. Turunnya Al-Quran
      1. Fase Pertama
      2. Fase Kedua
D. Adanya Malam Qadar
      1. Keistimewaan
      2. Waktu
E. Disyariatkannya Shalat Tarawih
      1. Tarawih Bukan Tahajjud
      2. Sunnah Nabi dan Para Shahabat
F. Dianjurkan Beri’tikaf
G. Pintu Surga Dibuka Pintu Neraka Ditutup
H. Syetan dibelenggu
I. Dosa Diampuni
      1. Puasa Penghapus Dosa
      2. Shalat Malam Hari Penghapus Dosa
      3. Bulan Ramadhan Penghapus Dosa
J. Umrah Seperti Pahala Haji
K. Ramadhan Bulan Prestasi
      1. Perang Badar Raya
      2. Persiapan Perang Khandaq
      3. Fathu Makkah
      4. Perang Tabuk
      5. Perang Al-Qadisiyah
      6. Perang Ain Jalut

BAB 4 : RAMADHAN ANTARA SYARIAT & TRADISI
A. Perintah Syariat
      1. Sahur
      2. Berbuka Puasa
      3. Shalat Tarawih
      4. Memperbanyak Membaca Al-Quran
      5. Memperbanyak Sedekah
      6. I’tikaf
B. Tradisi Ramadhan
      1. Berziarah Kubur
      2. Membakar Petasan
      3. Memperlama Tidur Siang
      4. Pesta Makan-makan
      5. Belanja Boros
      6.  Kembali Berbuat Dosa Selepas Ramadhan

BAB 5 : I'TIKAF
A. Pengertian
      1. Bahasa
      2. Istilah
B. Karakteristik
C. Masyru’iyah
D. Hukum I’tikaf
      1. Sunnah
      2. Wajib
      3. Sunnah Kifayah
E. Rukun
      1. Orang Yang Beri’tikaf
      2. Niat Beri’tikaf
      3. Tempat i’tikaf
      4. Menetap di Dalam Masjid
F. Yang Membatalkan I’tikaf
      1. Jima’
      2. Keluar Dari Masjid
      3. Murtad
      4. Mabuk
      5. Haidh dan Nifas
G. Yang Dibolehkan Ketika I’tikaf
      1. Makan Minum
      2. Tidur
      3. Berbicara atau Diam
      4. Memakai Perhiasan dan Parfum

BAB 6 : LAILATUL QADAR
A. Pengertian Lailatul Qadar
      1. Kemuliaan
      2. Penetapan
      3. Kesempitan
B. Keutamaan
      1. Malam Turunnya Al-Quran
      2. Lebih Baik dari Seribu Bulan
      3. Turunnya Para Malaikat
      4. Keselamatan
      5. Eksklusif Milik umat Muhammad SAW
C. Waktu
      1. Pendapat Pertama
      2. Pendapat Kedua
      3. Pendapat Ketiga
      4. Pendapat Keempat
      5. Pendapat Kelima
      6. Pendapat Keenam
      7. Pendapat Ketujuh
      8. Pendapat Kedelapan
D. Tanda Malam Qadar
      1. Udara dan Suasana Pagi Yang Tenang
      2. Cahaya Mentari Redup
      3. Terkadang Terbawa dalam Mimpi
      4. Bulan Nampak Separuh Bulatan
      5. Malam Dengan Ciri Tertentu
      6. Lezatnya Ibadah
E. Apakah Harus Mengetahui Tanda Malam Qadar?
      1. Pendapat Pertama:
      2. Pendapat Kedua:

BAB 7 : IDUL FITHRI ANTARA SYARIAT & TRADISI
A. Makna Idul Fithr
      1. Makna 'Ied' Bukan Kembali
      2. Makna Kata Fithri Juga Bukan Suci
B. Idul Fithr Versi Nabi SAW
      1. Mandi
      2. Berparfum
      3. Berpakaian Terbaik
      4. Makan atau Puasa Sebelum Shalat
      5. Bertakbir
      6. Beda Jalan Pergi dan Pulang
      7. Bertahniah
C. Idul Fithri Versi Tradisi
      1. Pulang Mudik
      2. Saling Bermaaf-maafan
      3. Saling Berkunjung
      4. Saling Bertukar Hadiah
      5. Saling Mengucapkan Tahniah

PENUTUP
PUSTAKA

 

Pemesanan

Untuk memesan buku ini silahkan kirim WhatsApp yang berisi nama, judul buku, jumlah dan alamat lengkap, lalu kirimkan ke :


Lukman Safri, Lc
0853-4177-1661

jam kerja : 08-00 sd 21.00

Contoh :

Saya Budi pesan buku Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa sebanyak 3 expl kirim ke Jl. Tendean 12 Surabaya

Nanti akan mendapat sms balasan untuk harga total pemesanan + ongkos kirim by JNE.

Transfer : Transer uang pembayaran ke no. rek berikut :

  • BNI Syariah - No Rek. 0332226147 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Mandiri - No Rek. 124000-4891-728 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Syariah Mandiri - No Rek. 709-6031-534 a/n. Ahmad Sarwat
  • Bank Central Asia (BCA) - No Rek. 5020244714 a/n. Aini Aryani

Buku Lainnya ...

Jadwal Shalat DKI Jakarta

25-9-2021
Subuh 04:25 | Zhuhur 11:46 | Ashar 14:55 | Maghrib 17:52 | Isya 18:59 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Pustaka | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih