Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Adakah Kewajiban Bayar Zakat Dua Kali? | rumahfiqih.com

Adakah Kewajiban Bayar Zakat Dua Kali?

Fri 11 May 2007 07:03 | Zakat | 5.313 views | Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com

Pertanyaan :

Assalamu 'alaikum wr. wb.

PAK Ustad, menyambung penjelasan tentang Zakat jual beli yang Bapak paparkan, di sana Bapak menjelaskan yang terkena Zakat hanya modal yang berputar setelah jatuh haul satu tahun hijriyah.

Bagaimana dengan keuntungan atau laba yang diperoleh? Apakah keuntungan ini terkena bentuk zakat yang lain yaitu zakat profesi atau tidak.

Atas penjelasanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pada prinsipnya, tidak ada dua kali pungutan zakat dalam satu bentuk kekayaan. Karena semua bentuk pengeluaran zakat ada ketentuan dan syaratnya.

Kalau jenis kekayaan itu berupa harta perniagaan, maka yang ditetapkan dalam masalah itu adalah zakat perdagangan. Dan tidak ada lagi pungutan zakat selain itu. Kecuali harta itu kemudian berubah wujud sehingga masuk ke dalam bentuk kekayaan lainnya dan telah memenuhi syarat, maka saat itu baru ada lagi bentuk kewajiban zakat yang lain.

Misalnya, keuntungan dari hasil berdagang itu dibelikan emas. Emas itu lalu disimpan, tidak dikenakan, hingga melewati satu haul (tahun qamariyah), sedangkan nilainya telah melebihi satu nishab (85 gram). Maka barulah setelah terpenuhinya syarat itu, harus ada pengeluaran zakat emas.

Atau contoh lain, setelah berdagang dan mendapatkan keuntungan, uangnya dibelikan sapi untuk dijadikan peternakan. Maka bila telah melewati satu haul dan nisabnya terpenuhi, wajib ada yang dikeluarkan dari harta berupa sapi itu.

Para ulama syariah telah menetapkan ketentuan bahwa dalam harta tiap yang dimiliki oleh orang tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali bila telah terpenuhinya beberapa syarat, antara lain:

  • Harta itu telah dimiliki selama setahun (zakat uang, emas, perak, perdagangan, peternakan)
  • Harta itu telah mencapai nisab (semua zakat)
  • Harta itu dimiliki secara penuh, milkut-taam (semua zakat)
  • Harta itu telah melebihi hajat yang paling dasar
  • Harta itu adalah harta yang tumbuh (an-nama')

Zaakt harta benda tidak dikeluarkan pada saat seseorang menerima harta itu, tetapi dikeluarkan apabila 5 syarat di atas telah terpenuhi.

Apabila seseorang baru menerima harta benda, maka belum ada zakatnya, kecuali setelah dimiliki selama setahun (hawalanil haul).

Sedangkan zakat profesi dikeluarkan hanya oleh mereka yang bekerja dan mendapat upah. Sedangkan pengusaha yang tidak makan gaji, tidak harus mengeluarkan zakat profesi, melainkan zakat perdagangan.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com


Baca Lainnya :

Shalat Tasbih Tidak Ada Dalil Shahihnya, Bid'ahkah?
11 May 2007, 06:48 | Hadits | 6.714 views
Puasa Hari Kelahiran
9 May 2007, 23:46 | Puasa | 9.498 views
Adakah Kaitan Antara Kemiripan Wajah dengan Jodoh?
9 May 2007, 22:55 | Nikah | 7.118 views
KB yang Sesuai dengan Tuntunan Agama
9 May 2007, 02:03 | Kontemporer | 14.798 views
Maghrib Dulu atau Isya Dulu?
8 May 2007, 23:10 | Shalat | 13.658 views
Niat Puasa Dobel Bisakah?
8 May 2007, 00:09 | Puasa | 8.090 views
Apa yang Dimaksud Aqad Ganda Dalam Transaksi?
7 May 2007, 15:37 | Muamalat | 7.096 views
Sekali Lagi Tentang Fenomena Lafadz Allah
7 May 2007, 08:18 | Kontemporer | 5.601 views
Kapan Kita Boleh Melakukan Shalat Jama'?
7 May 2007, 00:09 | Shalat | 9.930 views
Islam: Agama atau Ideologi?
4 May 2007, 20:53 | Umum | 4.799 views
Nikah Tanpa Dihadiri Orang Tua Kandung Isteri
4 May 2007, 03:12 | Nikah | 4.980 views
Adzan di Kamar Asrama Bukan di Masjid
2 May 2007, 23:13 | Shalat | 5.531 views
Wanita Haid Adalah Najis?
2 May 2007, 23:00 | Thaharah | 6.003 views
Isteri Khulu', Berapa Lama Iddahnya?
2 May 2007, 02:37 | Nikah | 18.753 views
Kakak Wafat Meninggalkan Isteri, Anak Perempuan, Ayah, Ibu dan Saudara
2 May 2007, 01:28 | Mawaris | 6.013 views
Bolehkah Berwudhu di WC?
2 May 2007, 01:23 | Thaharah | 7.157 views
Waria, Taqdir atau Bukan?
1 May 2007, 02:27 | Kontemporer | 6.440 views
Mengaminkan Do'a
1 May 2007, 02:27 | Umum | 14.139 views
Syarat Imam Sholat Berjama'ah
1 May 2007, 02:26 | Shalat | 14.556 views
Orang Tua Lebih Suka Anaknya Pacaran Ketimbang Menikah?
30 April 2007, 01:53 | Nikah | 6.602 views

TOTAL : 2.302 tanya-jawab | 42,973,699 views

KATEGORI
1. Aqidah 25 subtema
2. Quran 8 subtema
3. Hadits 11 subtema
4. Ushul Fiqih 7 subtema
5. Thaharah 9 subtema
6. Shalat 28 subtema
7. Zakat 11 subtema
8. Puasa 15 subtema
9. Haji 12 subtema
10. Muamalat 17 subtema
11. Nikah 20 subtema
12. Mawaris 9 subtema
13. Kuliner 7 subtema
14. Qurban Aqiqah 3 subtema
15. Negara 11 subtema
16. Kontemporer 7 subtema
17. Wanita 8 subtema
18. Dakwah 5 subtema
19. Jinayat 7 subtema
20. Umum 23 subtema

Jadwal Shalat DKI Jakarta

30-3-2020
Subuh 04:40 | Zhuhur 11:59 | Ashar 15:14 | Maghrib 18:02 | Isya 19:10 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Jadwal | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih | Perbandingan Mazhab | img