Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Batalkah Wudhu Kita Bila Makan Daging Unta? | rumahfiqih.com

Batalkah Wudhu Kita Bila Makan Daging Unta?

Mon 19 January 2015 04:19 | Thaharah | 6.992 views | Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com

Pertanyaan :
Assalamu 'alaikum wr. wb.

Kata teman saya makan daging unta itu membatalkan wudhu. Menurutnya hal itu didasarkan pada hadits shahih. Apa benar ada hadits yang menyebutkan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu?
Terima kasih, ustadz.

Wassalam

Jawaban :
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para ulama umumnya berpendapat bahwa memakan daging unta tidak membatalkan wudhu'. Namun ada satu pendapat yang menyatakan bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu'.

1. Membatalkan

Berbeda dengan apa yang disepakati oleh jumhur ulama, mazhab Al-Hanabilah berpandangan bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu'. Hal senada juga terdapat dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah yang lama (qadim). Namun Al-Imam Asy-Syafi'i kemudian mengoreksi pendapatnya dan mengatakan tidak membatalkan.

Dan termasuk mereka yang berpendapat seperti ini dari kalangan shahabat Nabi SAW adalah Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Abi Musa, Abu Thalhah, Abu Hurairah, Aisyah dan lainnya radhiyallahuanhum ajmain.

Yang berpendapat seperti di atas dari kalangan tabi'in antara lain Muhammad bin Ishaq, Abu Tsaur, Al-Khaitsamah, serta Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnul Mundzir.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan lewat Jabir bin Samurah radhiyallahuanhu :

أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ  : أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَال : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأَ .قَال : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإْبِل ؟ قَال : نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإْبِل

Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Apakah aku harus berwudhu karena makan daging kambing?” Beliau menjawab, “Jika kamu mau maka berwudhulah, dan jika kamu mau tidak perlu berwudhu.” Dia bertanya lagi, “Apakah aku harus berwudhu disebabkan (makan) daging unta?” Beliau menjawab, “Ya. Berwudhulah disebabkan (makan) daging unta.” (HR. Muslim)

2. Tidak Membatalkan

Sedangkan mayoritas shahabat Nabi SAW berpandangan bahwa pada awalnya dahulu memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa memakan daging unta membatalkan wudhu. Namun para shahabat yang utama mengatakan bahwa hadits di atas pada bagian akhir dari kehidupan Nabi SAW telah dihapuskan hukumnya. Walhasil, memakan daging unta tidak lagi membatalkan wudhu'.

Pendapat yang tidak membatalkan ini juga merupakan pendapat para shahabat nabi yang senior seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Ustman bin Al-Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abi Thalhah, Abu Ad-Darda', Amir bin Rabiah, Abi Umamah dan lainnya ridhwanullahi alaihim ajma'in.

Dan para ulama dari empat mazhab, yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah yang terbaru serta Al-Hanabilah, secara resmi sepakat bahwa sekedar memakan daging unta tidak akan membuat batalnya wudhu'.

Dasarnya adalah ketentuan dari Rasulullah SAW sendiri tentang tidak batalnya wudhu karena memakan sesuatu.

الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُل

Sebab wudhu itu karena ada sesuatu yang keluar (dari dalam tubuh) dan bukan karena makanan yang masuk. (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Baihaqi)

Selain itu jumhur ulama termasuk empat shahabat yang utama nampaknya memandang bahwa hadits tentang batalnya wudhu' lantaran memakan daging unta telah dinasakh (dihapus) hukumnya.

Penghapusan hukum itu terjadi di masa akhir kehidupan Rasulullah SAW yang merupakan bagian dari penyempurnaan syariat, sehingga memakan daging unta tidak lagi membatalkan wudhu'.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ahmad Sarwat, Lc., MA

Kirim Pertanyaan : tanya@rumahfiqih.com


Baca Lainnya :

Sepuluh Kriteria Yang Perlu Dipertimbangkan Ketika Memilih Istri
18 January 2015, 04:37 | Nikah | 26.176 views
Bolehkah Melihat Langsung Calon Istri Dan Bagaimana Teknisnya?
17 January 2015, 16:00 | Nikah | 11.230 views
Apakah Shalat Harus Pakai Sutrah?
16 January 2015, 18:00 | Shalat | 21.941 views
Haruskah Mata Kaki Jamaah Saling Menempel Sepanjang Shalat?
15 January 2015, 09:06 | Shalat | 20.065 views
Manusia Berasal dari Kera?
14 January 2015, 08:40 | Aqidah | 19.473 views
Menjama' Shalat Karena Hujan, Bolehkah?
13 January 2015, 06:15 | Shalat | 8.116 views
Membersihkan Diri dengan Kertas Toilet
12 January 2015, 03:59 | Thaharah | 8.380 views
Apakah Isteri Kedua Dapat Warisan?
11 January 2015, 03:31 | Mawaris | 6.700 views
Shalat Fardhu di Atas Kendaraan, Apakah Sah Hukumnya?
10 January 2015, 06:04 | Shalat | 10.758 views
Proses Pensyariatan Jihad Dalam Islam
9 January 2015, 04:07 | Negara | 5.801 views
Kedudukan Hadits Tentang Perselisihan Umat
7 January 2015, 01:00 | Hadits | 10.444 views
Bagaimana Kita Menjamin Keaslian Al-Quran?
6 January 2015, 06:00 | Quran | 9.163 views
Najiskah Tubuh Orang Kafir?
4 January 2015, 03:50 | Thaharah | 7.850 views
Dasar Perintah Memberi Fatwa dan Keutamaannya
2 January 2015, 02:00 | Ushul Fiqih | 4.051 views
Perbedaan Antara Fatwa, Qanun, Qadha dan Ijtihad
1 January 2015, 00:01 | Ushul Fiqih | 19.238 views
Cerai Tanpa Pernah Jima' : Apakah Mahar Harus Dikembalikan?
29 December 2014, 08:14 | Nikah | 12.201 views
Benarkah Orang Yang Punya Hutang Berhak Mendapatkan Zakat?
28 December 2014, 04:17 | Zakat | 9.298 views
Adakah Nabi Perempuan?
27 December 2014, 19:16 | Aqidah | 11.121 views
Kenapa Bahasa Arab Mutlak Diperlukan?
25 December 2014, 04:30 | Ushul Fiqih | 5.647 views
Masa Lalu Calon Isteri Pernah Berzina
24 December 2014, 07:03 | Nikah | 9.408 views

TOTAL : 2.300 tanya-jawab | 25,713,206 views