Masjid Al-Fajar, Poltekkes

Masjid Al-Fajar, Poltekkes

4-10-2019 | 12:00-13:00
Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
Khutbah jumat: Saring sebelum Sharing
Masjid Al-Fajar, Poltekkes