Kitab Kuning

Kitab Kuning

30-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 5
Kitab Kuning
23-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 4
Kitab Kuning
22-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 4: Apakah Mayyit Tau Orang yang Menziarahinya?
Kitab Kuning
21-10-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 4: Definisi Ushul Fiqih Secara Idhofah
Kitab Kuning
16-10-2019 | 05:00-06:00
Firman Arifandi, Lc., MA
Halaqah 3
Kitab Kuning
15-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 3
Kitab Kuning
15-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 3
Kitab Kuning
14-10-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 3 : Muqaddimah Imam Asy-Syaukani
Kitab Kuning
8-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 2
Kitab Kuning
8-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 2
Kitab Kuning
7-10-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 2 : Sebab Penyusunan Kitab dan Sistematika Penyusunan
Kitab Kuning
1-10-2019 | 06:00-07:00
Ahmad Hilmi, Lc.,MA
Halaqah 1
Kitab Kuning
1-10-2019 | 05:00-06:00
Hanif Luthfi, Lc., MA
Halaqah 1
Kitab Kuning
30-9-2019 | 05:00-06:00
Isnan Ansory, Lc, MA
Halaqah 1
Kitab Kuning