Faisal Reza

Faisal Reza

HP
WEBwww.rumahfiqih.com/faisal
EMAIL
T/TGL LAHIR,
ALAMAT
PENDIDIKANSLTA :
 S-1 :
 S-2 :
 S-3 :

VIDEO

Fikrah

Bolehkah Seorang Wanita Haid Membaca Al-Quran?
Faisal Reza | Wed, 18 January 2017
Sunahkah Mengumandangkan Adzan Saat Menguburkan Jenazah?
Faisal Reza | Tue, 10 January 2017
Apakah Khamr Itu Najis?
Faisal Reza | Fri, 30 December 2016
Sahkah Sholat Di Belakang Imam Yang Fasik?
Faisal Reza | Sun, 11 December 2016