Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA Bolehkah Orang Kafir Masuk Masjid? | rumahfiqih.com

Bolehkah Orang Kafir Masuk Masjid?

Mon 16 February 2015 17:52 | Aqidah | 6.053 views

Pertanyaan :
Assalamu a'alaikum wr.wb.

Bolehkah orang yang di luar agama Islam atau orang yang kafir memasuki masjid? Bagaimana bila orang kafir itu tidak berniat untuk mengotori atau menodai masjid, sehingga masuk dengan cara yang sopan dan mau mengikuti semua aturan?

Mohon penjelasan dari ustadz tentang hukum masalah yang satu ini. Dan sebelumnya saya haturkan terima kasih.

Wassalam

Jawaban :

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang kafir memasuki masjid. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang, asalkan orang kafir tersebut berniat baik dan bersedia memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat sebaliknya, bahwa meski niatnya baik dan bersedia memenuhi syarat-syarat tertentu, namun kekafiran mereka menjadi penghalang atas kebolehan mereka masuk ke dalam masjid.

Berikut ini adalah rincian yang agak lebih detail tentang perbedaan pendapat dalam masalah ini.

Ada dua macam orang kafir, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi tidak akan kita temukan, kecuali di dalam medan pertempuran, dimana dia menghunuskan pedang untuk membunuh kita. Untuk itu maka kita wajib membela diri dan melawan sebisanya, dan Allah SWT telah memerintahkan kita untuk melawan kafir harbi bila berusaha untuk membunuh.

Ada pun kafir zimmi adalah non muslim yang mengulurkan tangan persahabatan, berteman, dan tidak memusuhi umat Islam. Bahkan dalam kasus tertentu, kafir zimmi sering juga memberikan pertolongan yang tulus kepada umat Islam, entah atas nama persahabatan atau pun atas nama kemanusiaan.

Dalam hal ini, Allah SWT memerintahkan kita untuk memperlakukan kafir zimmi dengan sebaik-baiknya. Bahkan umat Islam dilarang membunuh mereka, menyakiti atau mengganggu harta, nyawa dan kelurga mereka.

Lalu bagaimana hukum kafir zimmi masuk ke dalam masjid? Apakah hal itu dibolehkan atau diharamkan?

Ternyata para ulama agak sedikit berbeda dalam hukumnya.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mahab ini mengatakan seorang kafir zimmi dibolehkan masuk ke dalam masjid, termasuk masjid Al-Haram di Mekkah atau Masjid An-Nabawi di Madinah.

Dasarnya adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri yang menerima para utusan dari Bani Tsaqif di dalam masjid. Padahal para utusan jelas-jelas orang kafir dan bukan muslim. Namun beliau SAW bersabda :

إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الأْرْضِ مِنْ أَنْجَاسِ النَّاسِ شَيْءٌ إِنَّمَا أَنْجَاسُ النَّاسِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

Tidak ada di atas bumi ini bekas najis manusia, sesungguhnya najis manusi itu adanya di dalam diri mereka sendiri. (HR. Bukhari dalam Syarah Ma’ani Al-Atsar).

2. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah justru punya pendapat yang berlawanan dari mazhan Al-Hanafiyah. Mazhab ini justru mengharamkan kafir zimmi untuk masuk ke dalam masjid.

Namun larangan ini berlaku selama tidak ada izin dari umat Islam atau imam masjid. Bila seorang kafir zimmi itu mendapatkan izin dari imam masjid, dan jelas kepentingan dan tujuannya, seperti untuk mengerjakan pembangunan fisik masjid atau melakukan renovasi, maka hal itu dibolehkan.

3. Mazhab As-Syafi’iyah

Al-Imam An-Nawawi dan Al-Imam Ar-Rafi’i mewakili mazhab Asy-Syafi’iyah menegaskan bahwa seorang kafir dzimmi yang mendapatkan izin dari umat Islam untuk masuk ke dalam masjid, maka hukumnya boleh. Tetapi bedanya dengan pendapat di atas, beliau mengatakan bahwa hal itu tidak berlaku untuk masjid Al-Haram.

Bila ada orang kafir zimmi masuk masjid tanpa izin dari umat Islam, maka dia wajib dihukum ta’zir. Namun bila dia melakukannya karena ketidak-tahuannya, cukup diberithu tanpa harus dihukum.

Sedangkan Az-Zamakhsyari dengat tegas menyebutkan kebolehan bagi orang kafir zimmi untuk memasuki masjid, meski mereka dalam keadaan janabah. Sebab para utusan dari Bani Tsaqih yang diterima oleh Rasulullah SAW di dalam masjid, pastinya mereka dalam keadaan janabah. Sebab mereka tidak pernah mandi janabah. Kalau mereka mandi janabah, hukumnya tidak sah, karena syarat mandi janabah harus menjadi muslim terlebih dahulu.[1]

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc., MA

[1] Az-Zamakhsyari, I’lamus Sajid fi Ahkamil Masajid, hal. 318-320


Baca Lainnya :

Judi Yang Terlanjur Dianggap Bukan Judi
14 February 2015, 02:00 | | 4.874 views
Perbuatan Apa Saja Yang Berakibat Batalnya Shalat Kita?
12 February 2015, 09:30 | | 68.260 views
Haramkah Perabotan Rumah Tangga Yang Terbuat Dari Emas Perak?
10 February 2015, 05:01 | | 4.465 views
Haram Bermazhab Karena Taqlid Buta dan Memecah Belah?
9 February 2015, 10:04 | | 12.292 views
Apa Yang Dimaksud Dengan Mati Syahid?
8 February 2015, 10:00 | | 14.284 views
Benarkah Ahli Waris Belum Tentu Menerima Harta Waris?
7 February 2015, 19:50 | | 3.914 views
Hadis Terpecahnya Umat Hanya Satu Masuk Surga
6 February 2015, 10:45 | | 9.314 views
Menyembelih Aqiqah untuk Diri Sendiri, Boleh Apa Tidak?
5 February 2015, 06:05 | | 7.740 views
Aqiqah Bukan Hari Ketujuh, Sah Apa Tidak?
4 February 2015, 04:00 | | 5.772 views
Hukum Memakan Hewan Yang Mati Oleh Hewan Pemburu
3 February 2015, 10:43 | | 8.679 views
Pernah Mengolok-olok Ayat Al-Quran, Apakah Diterima Taubatnya?
1 February 2015, 18:00 | | 4.640 views
Vonis Murtad dan Mahkamah Syari'ah
28 January 2015, 08:24 | | 5.451 views
Murtad : Hukuman Dan Konsekuensinya
27 January 2015, 10:21 | | 5.880 views
Tiga Jenis Penyebab Murtadnya Seorang Muslim
26 January 2015, 09:19 | | 18.648 views
Apakah Penyihir Itu Kafir Dan Wajib Dihukum Mati?
25 January 2015, 08:22 | | 4.716 views
Menjual Makanan Tidak Ada Label Halal
23 January 2015, 08:15 | | 6.437 views
Mengapa Inovasi dan Perluasan Zakat Modern Ditolak?
22 January 2015, 02:00 | | 4.558 views
Tujuh Wanita Yang Jadi Mahram Karena Sebab Persusuan
20 January 2015, 02:22 | | 4.355 views
Batalkah Wudhu Kita Bila Makan Daging Unta?
19 January 2015, 04:19 | | 5.374 views
Sepuluh Kriteria Yang Perlu Dipertimbangkan Ketika Memilih Istri
18 January 2015, 04:37 | | 21.655 views
Bolehkah Melihat Langsung Calon Istri Dan Bagaimana Teknisnya?
17 January 2015, 16:00 | | 7.379 views
Apakah Shalat Harus Pakai Sutrah?
16 January 2015, 18:00 | | 17.212 views
Haruskah Mata Kaki Jamaah Saling Menempel Sepanjang Shalat?
15 January 2015, 09:06 | | 14.685 views
Manusia Berasal dari Kera?
14 January 2015, 08:40 | | 13.915 views
Menjama' Shalat Karena Hujan, Bolehkah?
13 January 2015, 06:15 | | 6.098 views
Membersihkan Diri dengan Kertas Toilet
12 January 2015, 03:59 | | 7.002 views
Apakah Isteri Kedua Dapat Warisan?
11 January 2015, 03:31 | | 5.541 views
Shalat Fardhu di Atas Kendaraan, Apakah Sah Hukumnya?
10 January 2015, 06:04 | | 7.517 views
Proses Pensyariatan Jihad Dalam Islam
9 January 2015, 04:07 | | 4.223 views
Kedudukan Hadits Tentang Perselisihan Umat
7 January 2015, 01:00 | | 9.323 views
Bagaimana Kita Menjamin Keaslian Al-Quran?
6 January 2015, 06:00 | | 6.907 views
Najiskah Tubuh Orang Kafir?
4 January 2015, 03:50 | | 6.205 views
Dasar Perintah Memberi Fatwa dan Keutamaannya
2 January 2015, 02:00 | | 3.373 views
Perbedaan Antara Fatwa, Qanun, Qadha dan Ijtihad
1 January 2015, 00:01 | | 13.320 views
Cerai Tanpa Pernah Jima' : Apakah Mahar Harus Dikembalikan?
29 December 2014, 08:14 | | 7.779 views
Benarkah Orang Yang Punya Hutang Berhak Mendapatkan Zakat?
28 December 2014, 04:17 | | 5.883 views
Adakah Nabi Perempuan?
27 December 2014, 19:16 | | 9.121 views
Kenapa Bahasa Arab Mutlak Diperlukan?
25 December 2014, 04:30 | | 4.674 views
Masa Lalu Calon Isteri Pernah Berzina
24 December 2014, 07:03 | | 8.207 views
Apakah Agama Kristen Sama Dengan Nasrani?
21 December 2014, 21:01 | | 40.990 views
Pakaian Santa Claus Apakah Termasuk Tasyabbuh Yang Diharamkan?
20 December 2014, 06:00 | | 9.424 views
Mengucapkan Selamat Natal dan Hari Raya Agama Lain
18 December 2014, 08:07 | | 41.680 views
Halalkah Berhaji Dengan Sistem Arisan?
16 December 2014, 06:01 | | 4.118 views
Haramkah Kita Memiliki Pembantu Rumah Tangga?
15 December 2014, 04:49 | | 6.532 views
Syarat Menjadi Saksi Pernikahan
13 December 2014, 11:07 | | 23.019 views
Yang Harus Dibunuh Itu Cecak Apa Tokek?
12 December 2014, 05:40 | | 29.454 views
Istri Yang Nusyudz Kepada Suaminya
11 December 2014, 06:22 | | 9.099 views
Setelah Akad Langsung Cerai, Apakah Maharnya Harus Dikembalikan?
10 December 2014, 10:06 | | 5.029 views
Ijab Kabul Tidak Menyebutkan Mahar, Apakah Sah Hukumnya?
9 December 2014, 19:10 | | 18.414 views
Bolehkah Shalat Memakai Sepatu Atau Sandal?
8 December 2014, 01:00 | | 9.804 views

TOTAL : 2.278 tanya-jawab | 20,476,683 views