Menuduh Kyai Ibnu Taimiyyah Klenik | rumahfiqih.com

Menuduh Kyai Ibnu Taimiyyah Klenik

Hanif Luthfi, Lc., MA Fri 18 October 2019 09:17 | 1924 views

Bagikan lewat

Memang kita sangat mudah terjebak cashing. Dahulu beberapa teman saya cukup nyinyir ketika ada cerita agak aneh terkait jin dan pak kyai. Jika ada cerita pak kyai berhubungan dengan jin, serta-merta dibilang, “Kyai dukun itu!”.

Sekarang semua berubah ketika yang suka berbicara tentang jin itu tidak kyai lagi, melainkan ustadz berjubah. Kata ‘suwuk’ dan ‘sembur’ yang dulu identik dengan kyai dukun, sekarang berubah menjadi ‘ruqyah syar’iyyah’. Memang apa bedanya?

Mungkin bedanya kalau kyai dulu menyuwuk dengan hanya baca surat al-patekah yang bacaannya tidak paseh, sekarang ustadznya bisa baca macam-macam surat dengan bacaan yang fasih dan merdu. Tak bisa dipungkiri ada memang yang benar-benar dukun, tapi mengaku kyai atau paling tidak dianggap kyai.

Kalau ada cerita seorang yang melihat seorang kyai berada di dua tempat sekaligus, serta-merta dibilang, “Itu khurafat. Kalaupun iya, itu kyainya punya pengikut jin”.

Lah, kenapa menyalahkan kyainya? Bisa jadi itu hanya cerita yang ditambah-tambahi saja. Ataupun kalau benar, memangnya salah jika ada jin yang mengikuti manusia, jika jin itu bukan jin yang jahat?

Bagaimana jika yang mengaku adanya jin yang mengikuti seseorang itu malah Ibnu Taimiyyah (w. 728 H)?

Seorang Jin Mengaku Ibnu Taimiyyah

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) suatu ketika bercerita tentang jin yang mukmin, pernah ada jin yang menyerupai dan mengaku sebagai Ibnu Taimiyyah. Beliau menyebutkan:

وتارة يأتون إلى من هو خال في البرية وقد يكون ملكا أو أميرا كبيرا ويكون كافرا وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت فيأتيه في صورة إنسي ويسقيه ويدعوه إلى الإسلام ويتوبه فيسلم على يديه ويتوبه ويطعمه ويدله على الطريق ويقول من أنت؟ فيقول: أنا فلان ويكون من مؤمني الجن. كما جرى مثل هذا لي.

Kadang-kadang mereka (jin) mendatangi orang yang sendirian di daratan, seorang itu raja atau seorang pemimpin besar tetapi kafir. Saat seorang itu terpisah dari pasukannya, lapar dan takut mati maka datang jin dengan bentuk manusia. Jin itu memberi minum dan mengajaknya bertaubat dan masuk Islam. Lantas raja tadi bertaubat. Jin yag berbentuk manusia tadi ditanya, “Siapa kamu” dia menjawab: “Saya jin mukmin”.

Inilah yang termasuk jin mukmin, sebagaimana pernah terjadi kepada saya sendiri (Ibnu Taimiyyah). (Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), Majmu’ al-Fatawa, h. 13/ 92).

Jadi, pernah ada jin mukmin yang mengaku sebagai Ibnu Taimiyyah (w. 728 H). Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) jadi dua.

Untuk lengkapnya, Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menuturkan sendiri:

كنت في مصر في قلعتها، وجرى مثل هذا إلى كثير من الترك من ناحية المشرق، وقال له ذلك الشخص: أنا ابن تيمية، فلم يشك ذلك الأمير أني أنا هو، وأخبر بذلك ملك ماردين، وأرسل بذلك ملك ماردين إلى ملك مصر رسولا وكنت في الحبس؛ فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس، ولكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ما كنت أصنع بهم؛ لما جاءوا إلى دمشق: كنت أدعوهم إلى الإسلام، فإذا نطق أحدهم بالشهادتين أطعمته مما تيسر، فعمل معهم مثل ما كنت أعمل، وأراد بذلك إكرامي ليظن ذاك أني أنا الذي فعلت ذلك.

Suatu ketika saat saya (Ibnu Taimiyyah) ditahan di penjara Mesir, kejadian seperti ini (sebagaimana dituturkan Ibnu Taimiyyah diatas) terjadi terhadap orang-orang Turki daerah timur. Ada seorang berkata, “SAYA ADALAH IBNU TAIMIYYAH”.

Seorang pemimpin Turki itu yakin bahwa seorang yang dilihatnya adalah saya (Ibnu Taimiyyah). Maka dilaporkanlah kejadian itu kepada Raja Mardin (sebuah Provinsi sekarang di daerah Turki). Untuk memastikan kebenarannya, Raja Mardin mengutus utusan kepada Raja Mesir.

Hal itu membuat gempar masyarakat Mesir, padahal beliau (Ibnu Taimiyyah) masih di dalam penjara dan tidak keluar kemana-mana. Kenapa ada Ibnu Taimiyyah juga di Turki?

Ibnu Taimiyyah mengemukakan, orang itu adalah JIN YANG MENCINTAI SAYA. Dia berbuat sebagaimana apa yang telah saya perbuat kepada Orang Tartar dari Turki saat mereka datang ke Damaskus dahulu.

Saya ajak mereka masuk Islam, ketika salah satu dari mereka masuk Islam, saya beri makan seadanya. (Ibnu Taimiyyah w. 728 H, Majmu’ al-Fatawa, h. 13/ 92).

Mungkin saja Malaikat

قال لي طائفة من الناس. فلم لا يجوز أن يكون ملكا؟ قلت لا. إن الملك لا يكذب وهذا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب في ذلك.

Sebagian orang bertanya kepadaku, “Barangkali itu Malaikat?”. “Bukan, kalau Malaikat tak mungkin mengatakan ‘Saya Ibnu Taimiyyah’, karena Malaikat tak mungkin berbohong”. Jawab Ibnu Taimiyyah. (Ibnu Taimiyyah w. 728 H, Majmu’ al-Fatawa, h. 13/ 92)

Wah, seru juga. Ada jin mukmin yang mencintai Ibnu Taimiyyah dan mengaku-ngaku sebagai dirinya. Untungnya Jin tadi mengaku sebagai Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) dalam hal baik. Apakah Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) juga termasuk kyai dukun? Ini bukan katanya orang, tetapi Beliau sendiri yang bercerita malah.

Bermuamalah dan Meminta Tolong Kepada Jin Menurut Ibnu Taimiyyah (w. 728 H)

Maka, dalam hal hukum bermuamalah dengan Jin, Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) malah termasuk ulama yang tak langsung mengharamkannya secara mutlak.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) memberi batasan:

Pertama, memerintahkan Jin untuk taat dan beribadah kepada Allah. Maka yang demikian sama halnya dengan para wali yang menjadi penerus dakwah Rasulullah shallaallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menuliskan:

أن الجن مع الإنس على أحوال: فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه

Jin dengan manusia itu ada beberapa keadaan. Pertama, jika manusia itu memeerintahkan jin untuk taat dan beribadah kepada Allah dan taat kepada Nabinya, maka itu termasuk wali Allah dan penerus Rasulullah (Ibnu Taimiyah al-Hanbali w. 728 H, Majmu’ al-Fatawa, h. 11/ 307, al-Furqan Baina Auliya ar-Rahman wa Auliya as-Syaitan, h. 196)

Kedua, menggunakan jin dalam hal yang boleh. Maka hal itu sebagaimana menyuruh manusia dalam hal yang boleh.

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة

Jika ada seorang yang menyuruh jin dalam hal yang mubah, maka hal itu sebagaimana menyuruh manusia dalam hal yang mubah. (Ibnu Taimiyah al-Hanbali w. 728 H, Majmu’ al-Fatawa, h. 11/ 307, al-Furqan Baina Auliya ar-Rahman wa Auliya as-Syaitan, h. 196)

Dalam kesempatan lain Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menuliskan:

ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالك معصوم أو دفع من يؤذيه ونحو ذلك فهذا كاستعانة الإنس بعضهم ببعض في ذلك

Diantara manusia ada yang memanfaatkan jin dalam perkara yang mubah, seperti menghadirkan harta seorang tersebut, atau menunjukkan dimana letak suatu harta yang tak bertuan, atau mencegah apa yang menyakitinya, dan lain sebagainya maka hal itu tak ubahnya seperti meminta tolong kepada sesama manusia. (Ibnu Taimiyah al-Hanbali w. 728 H, Majmu’ al-Fatawa, h. 13/ 87)

Ketiga, menggunakan jin dalam perkara yang dilarang syariat. Maka hal ini sebagaimana meminta tolong manusia dalam perkara kemaksiatan.

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص

Siapa yang memanfaatkan jin dalam perkara yang dicegah Allah dan Rasul-nya, maka adakalanya hal itu dalam hal kesyirikan, membunuh orang yang tak halal darahnya, menyakiti orang lain, membuat orang lain lupa akan suatu ilmu atau menarik orang lain untuk berbuat tidak senonoh, maka hal ini termasuk tolong menolong dalam perkara munkar. Jika tolong-menolong dalam perkara kafir maka jadi kafir, jika dalam kemaksiatan maka termasuk orang yang bermaksiat (Ibnu Taimiyah al-Hanbali w. 728 H, Majmu’ al-Fatawa, h. 11/ 308, al-Furqan Baina Auliya ar-Rahman wa Auliya as-Syaitan, h. 197).

Tentu hal ini adalah fatwa dari Ibnu Taimiyyah (w. 728 H). Boleh setuju, boleh mengkritisi. Jika mengkritisi Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) harus dengan cara yang santun, maka mengkritisi selain Ibnu Taimiyyah harusnya juga dengan cara yang santun juga.

Umar bin Khattab (w. 23 H) dan Jin

Cerita yang hampir mirip juga disampaikan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H) dalam kitabnya al-Majmu’. Suatu ketika Umar bin Khattab (w. 23 H) tak kelihatan, maka Abu Musa al-Asy’ari (w. 42 H) bertanya kepada seorang wanita yang memiliki jin tentang keberadaan Umar bin Khattab.

وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر وكان هناك امرأة لها قرين من الجن فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يسم إبل الصدقة.

Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa beliau tak mendengar kabar Umar bin Khattab. Waktu itu ada wanita yang memiliki qarin dari jin. Lantas Abu Musa bertanya, dimakah Umar berada. Jin itu mengabarkan bahwa Umar sedang menandai Unta hasil shadaqah (Yahya bin Syaraf an-Nawawi w. 676 H, al-Majmu’, h. 1/ 99).

Cerita lain tentang Umar bin Khattab (w. 23 H) dan jin adalah:

وفي خبر آخر أن عمر أرسل جيشا فقدم شخص إلى المدينة فأخبر أنهم انتصروا على عدوهم وشاع الخبر فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا أبو الهيثم بريد المسلمين من الجن وسيأتي بريد الإنس بعد ذلك فجاء بعد ذلك بعدة أيام

Ketika itu, Amirul Mukminin Umar bin Khathab pernah mengutus sebuah pasukan untuk berperang. Tiba-tiba ada seorang yang datang menemuinya di Madinah. Dia berkata, "Musuh telah dikalahkan oleh kaum muslimin!" Dalam sekejap, berita kemenangan ini tersebar ke seluruh penjuru kota Madinah. Umar pun menanyakan kepadanya dari mana sumber berita ini. Ia berkata,

"Inilah Abul Haitsam, kurir kaum muslimin dari kalangan Jin dan (sebentar lagi) akan datang kurir manusia setelah ini (memberitahukan kemenangan ini). Dan sebentar lagi kurir dari manusia akan datang membawa kabar yang sama. Ternyata beberapa hari kemudian datanglah seseorang yang mengatakan bahwa kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan. (Yahya bin Syaraf an-Nawawi w. 676 H, al-Majmu’, h. 1/ 99)

Terlapas dari pro-kotra masalah ini, point penting yang ingin disampaikan pada tulisan ini adalah jangan mudah menuduh orang atau kelompok lain dengan tuduhan yang bisa jadi tidak benar.

Ada satu buku yang cukup menarik mengupas tentang jin dan kehidupannya versi Ibnu Taimiyyah (w. 728 H). Buku itu judulnya: Fathu al-Mannan fi Jam’i Kalam Syaekhul Islam Ibnu Taimiyyah an al-Jann, dikumpulkan oleh Abu Udaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman. Kitab bisa didownload di: [http://waqfeya.com/book.php?bid=5677 atau klik: http://ia802708.us.archive.org/1/items/waq39000/39000.pdf].


Baca Lainnya :

more...

Semua Tulisan Penulis :
Berjamaah di Rumah, Samakah Fadhilahnya?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 5 April 2020, 09:09 | 1.759 views
MIL U atau MIL A?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 20 February 2020, 02:02 | 1.602 views
Menikahi Wanita Ahli Kitab, Halalkah?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 8 December 2019, 05:05 | 4.746 views
Mencium Tangan Kyai, Sunnah Siapa?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 28 November 2019, 05:05 | 3.436 views
Kuburiyyun dan Anti Kuburan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 November 2019, 05:05 | 2.852 views
Menomori Hadits Bukan Tradisi Ulama Salaf
Hanif Luthfi, Lc., MA | 8 November 2019, 05:05 | 1.035 views
Taklid Bagi Orang Awam
Hanif Luthfi, Lc., MA | 28 October 2019, 05:05 | 1.914 views
Menuduh Kyai Ibnu Taimiyyah Klenik
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 October 2019, 09:17 | 1.924 views
Ilmu Cocokologi al-Qur’an
Hanif Luthfi, Lc., MA | 8 May 2019, 08:56 | 1.716 views
Kuis Bidah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 1 December 2016, 09:58 | 6.347 views
Memahami Persoalan itu Setengah dari Jawaban
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 September 2016, 16:17 | 5.277 views
As-Shalatu Jamiatun atau as-Shalata Jamiatan, Mana Yang Benar?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 8 March 2016, 11:31 | 12.705 views
Ziarah Kubur Nabi itu Haram Menurut Madzhab Hanbali, Benarkah?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 8 November 2015, 20:20 | 8.478 views
Siapakah yang Disebut Anak Yatim?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 22 October 2015, 17:26 | 32.642 views
Susahnya Mengamalkan Hukum Waris Islam di Indonesia
Hanif Luthfi, Lc., MA | 15 October 2015, 13:54 | 7.598 views
Bertanyalah Dalil Kirim Pahala al-Fatihah Kepada Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)!
Hanif Luthfi, Lc., MA | 3 September 2015, 12:01 | 41.234 views
Wiridan dan Hizib Ibnu Taimiyyah al-Hanbali (w. 728 H)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 14 August 2015, 10:00 | 32.117 views
Kekurangtepatan Terhadap Pemahaman Pernyataan Ulama Terkait Harus 11 Rakaat
Hanif Luthfi, Lc., MA | 25 June 2015, 11:00 | 8.047 views
Dalil-Dalil yang Dipakai Dalam Membid'ahkan Tarawih Lebih 11 Rakaat
Hanif Luthfi, Lc., MA | 24 June 2015, 11:00 | 11.457 views
Apakah Benar Bahwa Shalat Tarawih Lebih Dari 11 Rakaat Adalah Bid'ah?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 23 June 2015, 11:00 | 8.311 views
Proses Pensyariatan Puasa Ramadhan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 2 June 2015, 12:41 | 8.840 views
Apakah Ada Hadits Dhaif dalam Musnad Ahmad?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 13 May 2015, 17:00 | 18.710 views
Apa Saja Kitab Fiqih Madzhab Ahli Hadits?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 21 April 2015, 21:03 | 11.986 views
Madzhab Fiqih Ahli Hadits
Hanif Luthfi, Lc., MA | 21 April 2015, 13:36 | 12.476 views
Shalat Jum'at Tidak Ditempat yang Biasa Disebut Masjid, Bolehkah?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 9 April 2015, 21:21 | 16.993 views
Bolehkah Bagi Musafir, Shalat Jum'at Dijama' Dengan Shalat Ashar?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 27 March 2015, 11:02 | 15.246 views
Hadits Nabi Bisa Jadi Menyesatkan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 13 March 2015, 11:11 | 14.993 views
Benarkah Ishaq bin Rahawaih Meletakkan Tangan Diatas Dada Saat Shalat?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 6 February 2015, 20:54 | 8.364 views
Letak Bersedekap Ketika Shalat: Sebab Perbedaan dan Dalilnya
Hanif Luthfi, Lc., MA | 5 February 2015, 20:21 | 14.702 views
Meletakkan Tangan Diatas Dada Bukan Pendapat Ulama Madzhab Empat
Hanif Luthfi, Lc., MA | 4 February 2015, 19:31 | 20.435 views
Sudah Belajar Ushul Fiqih Tetapi Masih Taqlid
Hanif Luthfi, Lc., MA | 14 January 2015, 06:46 | 9.819 views
Kenapa Imam At-Thabari Didzalimi? (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 30 November 2014, 12:00 | 9.288 views
Imam At-Thabari Yang Terdzalimi
Hanif Luthfi, Lc., MA | 29 November 2014, 12:00 | 11.945 views
Beasiswa Abu Hanifah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 27 August 2014, 15:49 | 7.130 views
Kiat-kiat Shalat di Kereta Api
Hanif Luthfi, Lc., MA | 17 July 2014, 08:18 | 11.890 views
Bener tapi Kurang Pener
Hanif Luthfi, Lc., MA | 6 July 2014, 21:32 | 9.238 views
Hari yang Meragukan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 29 June 2014, 00:57 | 6.560 views
Ka Yauma atau Ka Yaumi?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 10 May 2014, 00:00 | 7.373 views
Ulama Dikenal Karena Tulisannya
Hanif Luthfi, Lc., MA | 7 May 2014, 11:05 | 7.223 views
Why: Siapa untuk Bertanya Kenapa
Hanif Luthfi, Lc., MA | 30 April 2014, 12:20 | 9.043 views
Sujud Dengan Tangan atau Lutut: Khilafiyyah Abadi
Hanif Luthfi, Lc., MA | 5 April 2014, 18:00 | 11.252 views
Jika Dhaif Suatu Hadits
Hanif Luthfi, Lc., MA | 2 April 2014, 22:32 | 9.507 views
Model Penulisan Kitab Hadits
Hanif Luthfi, Lc., MA | 24 March 2014, 13:41 | 7.371 views
Kartubi : Lahir Hidup dan Wafat di Jawa
Hanif Luthfi, Lc., MA | 12 March 2014, 06:55 | 8.338 views
Khilafiyah Dalam Menshahihkan dan Mendhaifkan Hadits: Sebuah Keniscayaan (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 27 February 2014, 06:00 | 8.441 views
Khilafiyah Dalam Menshahihkan dan Mendhaifkan Hadits: Sebuah Keniscayaan
Hanif Luthfi, Lc., MA | 26 February 2014, 12:00 | 10.291 views
Sejarah Perjalanan Ilmu Hadits (bag. 2)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 19 February 2014, 01:01 | 9.092 views
Sejarah Perjalanan Ilmu Hadits (bag.1)
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 February 2014, 15:00 | 6.249 views
Ustadz Jadi Apa?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 28 January 2014, 07:28 | 8.727 views
Menyadarkan Muqallid
Hanif Luthfi, Lc., MA | 25 January 2014, 12:23 | 7.740 views
Qunut Shubuh : Al-Albani VS Ibnul Qayyim
Hanif Luthfi, Lc., MA | 23 January 2014, 05:45 | 13.384 views
Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 2
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 October 2013, 14:38 | 7.494 views
Serupa Tapi Tak Sama: Nama-Nama Ulama bag. 1
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 October 2013, 11:37 | 10.125 views
As-Syathibi: Pakar Bid'ah yang Dituduh Ahli Bid'ah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 17 August 2013, 07:32 | 17.075 views
Mata Kaki Harus Menempel?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 10 August 2013, 15:35 | 29.138 views
Tantangan Qawaid Fiqhiyyah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 21 June 2013, 03:03 | 17.521 views
Puber Religi?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 18 May 2013, 20:02 | 8.842 views
Shubuh Wajib Berhenti
Hanif Luthfi, Lc., MA | 24 April 2013, 00:45 | 8.913 views
Menghukumi atau Menghakimi: Corak Fiqih Baru?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 17 April 2013, 15:12 | 9.241 views
With Us Or Against Us : Corak Fiqih Baru?
Hanif Luthfi, Lc., MA | 1 April 2013, 07:04 | 7.639 views
Antara Kitab Fiqih Sunnah dan Shahih Fiqih Sunnah
Hanif Luthfi, Lc., MA | 14 February 2013, 16:45 | 27.596 views
PENULIS :
Ahmad Zarkasih, Lc106 tulisan
Hanif Luthfi, Lc., MA61 tulisan
Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA57 tulisan
Ahmad Sarwat, Lc., MA48 tulisan
Isnan Ansory, Lc, MA26 tulisan
Firman Arifandi, Lc., MA23 tulisan
Sutomo Abu Nashr, Lc20 tulisan
Aini Aryani, Lc19 tulisan
Galih Maulana, Lc15 tulisan
Muhammad Abdul Wahab, Lc13 tulisan
Ali Shodiqin, Lc13 tulisan
Isnawati, Lc., MA9 tulisan
Muhammad Ajib, Lc., MA9 tulisan
Siti Chozanah, Lc7 tulisan
Tajun Nashr, Lc6 tulisan
Maharati Marfuah Lc5 tulisan
Faisal Reza4 tulisan
Ridwan Hakim, Lc2 tulisan
Muhammad Aqil Haidar, Lc1 tulisan
Muhammad Amrozi, Lc1 tulisan
Luki Nugroho, Lc0 tulisan
Nur Azizah, Lc0 tulisan
Wildan Jauhari, Lc0 tulisan
Syafri M. Noor, Lc0 tulisan
Ipung Multinigsih, Lc0 tulisan
Solihin, Lc0 tulisan
Teuku Khairul Fazli, Lc0 tulisan

Jadwal Shalat DKI Jakarta

2-7-2020
Subuh 04:42 | Zhuhur 11:58 | Ashar 15:20 | Maghrib 17:53 | Isya 19:06 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Jadwal | Materi | Buku | PDF | Ustadz | Mawaris | Video | Quran | Radio | Jadwal
Link Terkait :
Sekolah Fiqih | Perbandingan Mazhab | img