Ayat Mutasyabihat | rumahfiqih.com

Ayat Mutasyabihat

Fri 8 June 2007 00:48 | Al-Quran > Tafsir | 12.935 views

Pertanyaan :

Assalamualaikum..Wr..Wb

Pak Ustadz saya mau bertanya tentang ayat mutasyabihat sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini:

Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran melainkan orang-orang yang berakal."(QS. Imran: 7)

Jawaban :

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Mengenai pengertian muhkam dan mutasyabih terdapat banyak perbedaan pendapat. Biasanya berkisar antara lain sebagai berikut:

Pendapat Pertama:

Yang dimaksud dengan ayat muhkamatadalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedang yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri dan tidak ada seorangpun yang tahu maknanya.

Misalnya huruf-huruf yang ada di awal surat seperti alif lam min, alif lam ra', ha miim, yaa siin dan sebagainya.

Pendapat Kedua

Yang dimaksud dengan ayat muhkamatadalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan ayatmutasyabihat adalah ayat yang mengandung banyak wajah.

Pendapat Ketiga

Menurut pendapat ini yang dimaksud dengan ayat muhkamat adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerluan keterangan lain.

Sedang ayat mutasyabihat sebaliknya. Ayat itu masih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain.

Para ulama memberikan contoh ayat-ayat muhkam dalam Qur'an dengan ayat-ayat nasikh, ayat-ayat tentang halal, haram hudud (hukuman) kewajiban, janji dan ancaman. Sementara untuk ayat-ayat mutasyabih mereka mencontohkan dengan ayat-ayat tentang asma' Allah dan sifat-sifatNya, antara lain dalam:

Tuhan yang Maha Pemurahbersemayam di atas 'Arsy. (QS. Thaha: 5)

Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Qashash: 88)

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. (QS. Al-Fath: 10)

Tuhanmu datang dan malaikat berbaris-baris. (QS. Al-Fajr: 22)

Allah murka dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. dan (neraka Jahannam) Itulah sejahat-jahat tempat kembali. (QS. Al-Tafh: 8)

Dan masih banyak lagi ayat lainnya. Termasuk didalamnya permulaan beberapa surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah dan hakikat hari kemudian serta 'ilmus sa'ah.

Wallahu a'lam bishshawab, wasalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc


Baca Lainnya :

Hukum Menggulingkan Pemerintahan
7 June 2007, 22:31 | Negara > Khilafah Negara Islam | 7.561 views
Apakah Shalat Pada Jam Kerja Melanggar Kontrak?
7 June 2007, 04:33 | Muamalat > Syubhat | 6.657 views
Akad Nikah di Masjid Ketika Sedang Haid
6 June 2007, 04:02 | Pernikahan > Nikah berbagai keadaan | 6.851 views
Mengusap Kepala dan Membersihkan Hidung
6 June 2007, 03:25 | Thaharah > Wudhu | 7.742 views
Halalkah Makanan di Tempat Takziah
5 June 2007, 03:40 | Kuliner > Adab Makan | 8.416 views
Kepada Siapa Sajakah Wanita Boleh Membuka Jilbab?
5 June 2007, 03:33 | Wanita > Pakaian | 11.344 views
Menikahi Perempuan Janda Hamil
5 June 2007, 00:50 | Pernikahan > Nikah berbagai keadaan | 6.848 views
Senggama Saat Haid
4 June 2007, 02:02 | Pernikahan > Terkait jima | 7.520 views
Melanggar Peraturan Manusia, Dosakah?
4 June 2007, 00:03 | Umum > Hukum | 6.630 views
Menjamak Shalat dan Tayammum di Pesawat Terbang
3 June 2007, 17:00 | Shalat > Shalat Jama | 7.197 views
Imam Qunut Makmum Tidak, Bolehkah?
2 June 2007, 12:09 | Shalat > Qunut | 11.115 views
Sejarah Kemegahan Islam Dalam Masalah Buku dan Perpustakaan
31 May 2007, 04:45 | Negara > Fasilitas umum | 7.049 views
Doa untuk Menaklukkan Dosen Pembimbing
31 May 2007, 04:04 | Umum > Tasawuf | 7.488 views
Zikir Bisa Mengundang Jin?
29 May 2007, 09:25 | Umum > Ritual | 13.867 views
Bolehkah Memberi Nilai Tambahan kepada Siswa?
29 May 2007, 08:31 | Umum > Hukum | 5.475 views
Alasan Kebolehan Talfiq (Mix Antar Mazhab)
29 May 2007, 04:58 | Ushul Fiqih > Mazhab | 8.257 views
Apa Prioritas Dakwah Dalam Islam yang Shahih?
28 May 2007, 23:24 | Dakwah > Metode dakwah | 6.080 views
Apakah Bulu atau Kotoran Anjing Sama Seperti Liur Anjing
27 May 2007, 23:36 | Thaharah > Najis | 14.992 views
Pak Ustadz Mazhabnya Apa?
27 May 2007, 10:01 | Ushul Fiqih > Mazhab | 9.622 views
Ibnu Arabi dan Islam Liberal
26 May 2007, 12:31 | Aqidah > Aliran-aliran | 8.517 views

TOTAL : 2.294 tanya-jawab | 47,128,353 views

KATEGORI

Jadwal Shalat DKI Jakarta

19-8-2022
Subuh 04:41 | Zhuhur 11:58 | Ashar 15:19 | Maghrib 17:58 | Isya 19:06 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Buku | PDF | Quran | Pustaka | Jadwal | Sekolah Fiqih