Hak Isteri yang Dicerai | rumahfiqih.com

Hak Isteri yang Dicerai

Mon 18 September 2006 03:49 | Pernikahan > Hak dan kewajiban | 6.272 views

Pertanyaan :

Ustadz yang terhormat,
Saya mau bertanya, hak apa saja yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang sudah dicerai? Apakah hal itu berubah setelah masa iddah berakhir maupun setelah menikah lagi? Terima kasih.

Jawaban :

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Hak seorang isteri setelah dicerai adalah tetap mendapatkan nafkah dari suami. Baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Semua nafkah masih merupakan hak isteri dan karena itu secara otomatis masih menjadi kewajiban suami, hingga selesainya masa 'iddah yang tiga kali suci dari haidh itu.

Kecuali nafkah batin atau hubungan suami isteri. Sebab bila sudah dicerai, maka isteri sudah tidak berhak lagi mendapatkannya. Tapi seandainya suaminya malah memberikannya selama masa iddah, atau suami malah memintanya, sepenuhnya hak suami. Dan hukumnya boleh karena itu namanya rujuk. Dan itu berarti tali pernikahan yang sudah putus itu tersambung kembali. Mereka pun resmi kembali menjadi suami isteri yang sah.

Selama masa iddah, suami berhak untuk melakukan rujuk kepada isterinya. Meski si isteri menolaknya. Sebab hak untuk melakukan rujuk memang ada di tangan suami, bukan di tangan isteri.

Sebelum selesainya masa 'iddah, seorang isteri bahkan masih diharamkan untuk keluar rumah. Dia wajib tinggal di rumah suaminya dan tidak boleh menerima pinangan atau lamaran dari siapa pun. Apalagi sampai menikah lagi.

Nafkahnya pun seutuhnya masih menjadi kewajiban suami, termasuk juga uang belanja sehari-hari, pakaian, makanan, atau segala kebutuhannya. Bila suami tidak memberikannya, maka dia berdosa.

Semua itu sebagaimana firman Allah SWT:

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc.


Baca Lainnya :

Sholat Sunnat Rawatib
18 September 2006, 02:21 | Shalat > Shalat sunah | 19.827 views
Laki-laki Memakai Kain Sutera, Apa Hukumnya?
18 September 2006, 02:11 | Umum > Halal Haram | 6.026 views
Shalat Tarawih atau Tahajjud di Bulan Ramadhan
15 September 2006, 00:16 | Shalat > Shalat Tarawih | 7.566 views
Batas Akhir Mandi Junub Waktu Bulan Puasa
15 September 2006, 00:12 | Thaharah > Mandi Janabah | 10.279 views
Penemuan Benda/Uang
15 September 2006, 00:09 | Muamalat > Syubhat | 6.736 views
Mengapa Orang Kafir lebih Maju daripada Muslim?
15 September 2006, 00:00 | Aqidah > Antar Agama | 8.787 views
Pernikahan Sesama Saudara Sepupu, Bolehkah?
14 September 2006, 09:45 | Pernikahan > Nikah berbagai keadaan | 9.068 views
Demam MP3 Player, Musik Haramkah?
14 September 2006, 07:17 | Umum > Halal Haram | 8.342 views
Jual Beli Anjing, Bolehkah?
14 September 2006, 05:36 | Muamalat > Jual-beli | 8.152 views
Ahli Sunnah wal Jamaah, yang Mana?
12 September 2006, 07:27 | Aqidah > Aliran-aliran | 8.353 views
Dengan Mesin Waktu Kembali ke Masa Lampau, Benarkah?
12 September 2006, 07:23 | Kontemporer > Misteri | 7.471 views
Sholat Iedul Fithri, di Masjid atau di Lapangan?
12 September 2006, 03:07 | Shalat > Shalat Idul Fithr | 7.181 views
Roh Saja atau Roh dan Jasad yang di-Isra mirajkan
12 September 2006, 02:56 | Aqidah > Nabi | 7.691 views
Haramkah KB Suntik dan Pil?
11 September 2006, 02:26 | Wanita > Hukum | 7.191 views
Tulisan Basmalah pada Rumah Fir'aun Menunda Murka Allah?
8 September 2006, 04:15 | Aqidah > Allah | 8.838 views
Tafsir Al-Anbiya Ayat 7
8 September 2006, 04:11 | Al-Quran > Tafsir | 11.087 views
Puasa yang Diharamkan
7 September 2006, 02:46 | Puasa > Puasa terlarang | 7.500 views
Siapakah yang Menikahkan Anak Perempuan Hasil Zina atau Perkosaan?
7 September 2006, 02:37 | Pernikahan > Wali | 9.223 views
Hutang Puasa Bisakah Dibayar setelah Ramadhan Berikutnya?
7 September 2006, 00:00 | Puasa > Qadha Fidyah Kafarat | 6.839 views
Islam Tanpa Syariat Versi Islam Liberal, Oriantalis, dan Mu'tazillah
6 September 2006, 01:04 | Kontemporer > Kelompok/Aliran | 7.102 views

TOTAL : 2.294 tanya-jawab | 47,903,257 views

KATEGORI

Jadwal Shalat DKI Jakarta

29-11-2022
Subuh 04:05 | Zhuhur 11:43 | Ashar 15:08 | Maghrib 17:58 | Isya 19:11 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Buku | PDF | Quran | Pustaka | Jadwal | Sekolah Fiqih