Batasan Hubungan dengan Tetangga yang Beragama Lain | rumahfiqih.com

Batasan Hubungan dengan Tetangga yang Beragama Lain

Tue 3 October 2006 04:20 | Zakat > Sosial | 6.805 views

Pertanyaan :

Pak Ustadz Yth.,

Assalammualaikum wr. wb.

Batasan apa saja yang perlu diperhatikan dalam berhubungan dengan tetangga yang beragama lain? Sebagai contoh dalam hal tolong menolong. Misalkan si tetangga minta diantar ke rumah sakit, minta tolong jemput mertua ke bandara (kadang kadang sekali).

Apabila si tetangga tersebut melahirkan, boleh atau tidak kalau kita menjenguk dan memberi kado berisi pakaian bayi atau sebangsanya (hal seperti ini sering kami lakukan terhadap tetangga sesama muslim atau kerabat jauh)?

Demikian, atas atas terjawabnya pertanyaan ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalammualaikum wr. wb.

Jawaban :

Ust. Ahmad Sarwat, Lc., MA

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarkatuh,

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, bukan agama eksklusif dan 'ashabiyah. Manfaat agama Islam tidak terbatas hanya kepada pemeluknya saja, tetapi juga buat pemeluk agama selain Islam.

Di sisi lain, tidak semua orang non muslim itu harus diperangi. Mereka yang termasuk kafir harbi memang wajib diperangi, akan tetapi mereka yang termasuk ahlu zimmah, yang tinggal dengan rukun dan damai bersama sesama umat Islam, haram hukumnya untuk diganggu, diperangi atau dilecehkan. Bahkan sudah menjadi kewajiban bahwa umat Islam wajib membantu mereka, serta menghormati hak-hak mereka.

Sebagai tetangga, tidak mentang-mentang agamanya bukan Islam, lantas tetangga kita itu kita cabut hak-haknya dari hak sebagai tetangga. Sebaliknya, kita harus berbagi dengan mereka, baik dalam kebahagian maupun dengan dalam masalah materi.

Kalau kita punya makanan yang lebih, tidak ada salahnya bila kita hadiahkan kepada mereka. Sebagaimana kita pun tidak haram bila menerima pemberian makan mereka. Selama tidak ada maksud-maskud yang tercela di balik kebaikan mereka, seperti ingin memurtadkan atau menikah beda agama.

Anjuran untuk Menyantuni Orang Kafir

Menyatuni orang kafir zimmi yang hidup damai dengan muslimin dengan harta sedekah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Dasarnya adalah firman Allah SWT berikut ini:

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtahanah: 8)

Selain ayat Al-Quran di atas, dasarnya juga riwayat di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada iparnya, Asma' binti Abu Bakar agar menyambung tali silaturrahim dengan ibunya yang saat itu bukan muslim. Caranya dengan memberikan santunan dan bantuan material kepadanya.

Sebagian Ulama Membolehkan Memberi Zakat kepada Orang Kafir

Ada khilaf di antar ulama tentang kebolehan memberi harta zakat kepada orang kafir zimmi. Meski jumhur ulama berpendapat bahwa zakat itu hanya boleh untuk umat Islam saja, namun sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Az-Zuhri dan Muhammad bin Syrubmah berpendapat bahwa boleh hukumnya memberi zakat fitrah kepada orang kafir.

Mereka berpendapat demikian, selain berdasarkan ayat Quran di atas, juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan harta dari baitul-mal kepada orang kafir. Yaitu harta zakat yang dikumpulkan dari kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Maysarah bahwa Rasulullah SAW memberikan para rahib (pemuka agama lain) zakat fitrah. (Al-Mushannaf: 4/39)

Kebolehan memberi harta zakat buat orang kafir karena alasan bahwa orang kafir itu termasuk mustahiq zakat juga. Yaitu selama pada diri orang kafir itu ada kriteria mustahiq zakat.

Misalnya, orang kafir itu miskin dan fakir. Maka setelah fakir miskin dari kalangan muslimin mendapatkan pembagian harta zakat, giliran berikutnya tentu saja fakir miskin dari pemeluk agama selain Islam. Kemiskinan dan kefakiran mereka telah membuat mereka menjadi mustahiq zakat, meski pun agama mereka bukan Islam.

Muallaf Non Muslim Mendapat Zakat

Dari sisi lain, Rasulullah SAW juga pernah memberi harta zakat kepada orang kafir yang bukan miskin. Sebab mereka termasuk kriteria 'wal mu'allafati qulubuhum', yaitu orang-orang yang dilunakkan hatinya.

Selama ini kita seolah membatasi bahwa asnaf mu'allaf itu hanya buat mereka yang sudah masuk Islam, padahal di masa lalu, mereka yang belum masuk Islam pun berhak menerima, bila dipertimbangkan akan membawa manfaat.

Bahkan mereka yang sulit diharapkan masuk Islam lantaran kerasnya permusuhan dan selalu mengusik ketenangan kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW pun diberi juga. Targetnya mungkin bukan untuk masuk Islam, tetapi sekedar bisa melunakkan sikap kasarnya kepada umat Islam. Itu pun sudah termasuk kriteria wal muallafati qulubuhum. Mereka boleh diberikan harta dari dana zakat, sebagaimana Al-Quran telah menetapkannya.

Ibnul Munzir berkata,"Umumnya para ulama sepakat (ijma') bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, namun dikecualikan bila dia termasuk al-muallafati qulubuhum."

Maka kalau zakat boleh diberikan kepada mereka, apalagi masalah hadiah, bantuan, santunan dan lainnya. Tentu saja hukumnya boleh dan juga berpahala.

Tetapi tentu saja selama dipertimbangkan bahwa semua itu akan membawa manfaat buat kepentingan Islam. Misalnya, hati mereka semakin terpaut dan tertarik serta bersimpati kepada umat Islam. Karena mereka tidak dikucilkan dan dibeda-bedakan. Siapa tahu suatu saat Allah SWT akan memberikan hidayah kepada mereka, lewat sikap santun kita kepada mereka.

Kalau para misionaris berhasil membujuk jutaan umat Islam murtad dan masuk agama mereka, lewat berbagai macam bujukan dan bantuan kemanusiaan, maka sesungguhnya di dalam syariat Islam pun diberikan ruang untuk 'membujuk' mereka agar masuk Islam. Meski pun kita tidak menamakannya dengan istilah menyogok, tetapi melunakkan hati orang kafir termasuk bagian dari cara dakwah yang efektif dan dianjurkan. Bahkan meski harus lewat pemberian materi.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarkatuh,

Ahmad Sarwat, Lc.


Baca Lainnya :

Zakat Mal Dibayarkan Setiap Tahun?
3 October 2006, 04:03 | Zakat > Zakat Uang Harta Emas | 8.965 views
Kisah Sahabat, Berhubungan Saat Puasa Ramadhan, Tidak Jadi Kena Kafarat Malah Dapat Kurma
2 October 2006, 02:27 | Puasa > Qadha Fidyah Kafarat | 8.943 views
Apakah Ibu Tiri Mendapat Warisan dari Ayah?
2 October 2006, 02:11 | Mawaris > Ahli waris | 6.724 views
Kapan Batas untuk Berhenti Makan dan Minum Saat Shaum?
29 September 2006, 09:11 | Puasa > Waktu puasa | 9.477 views
Zakat Mal Kapan Dibayarkan?
29 September 2006, 05:47 | Zakat > Zakat Uang Harta Emas | 29.037 views
Asal-Usul Perang Badar
29 September 2006, 01:19 | Umum > Sejarah | 7.983 views
Imam Tarawih tanpa Baca Shalawat, Sahkah?
28 September 2006, 04:12 | Shalat > Shalat Tarawih dan Witir | 9.220 views
Cara Niat Puasa
27 September 2006, 08:20 | Puasa > Niat Puasa | 7.941 views
Cara Bayar Fidyah
27 September 2006, 04:52 | Puasa > Qadha Fidyah Kafarat | 22.999 views
Adakah Shalat Sunnah
27 September 2006, 02:13 | Shalat > Shalat sunah | 7.104 views
Shalat Tarawih 11 Rakaat, Haram?
26 September 2006, 08:32 | Shalat > Shalat Tarawih | 10.677 views
Ijtihad yang Mendasari Zakat Profesi
26 September 2006, 07:21 | Zakat > Zakat Profesi | 9.834 views
Berjualan Rokok, Haramkah?
26 September 2006, 07:03 | Muamalat > Jual-beli | 6.795 views
Imam Tarawih dan Penceramah Menerima Harta Zakat?
25 September 2006, 05:37 | Zakat > Alokasi Zakat | 7.486 views
Mengamalkan Hadis Dhaif
25 September 2006, 05:33 | Hadits > Musthalah Hadits | 12.605 views
Memakai Jam Tangan di Pergelangan Tangan Kiri, Tasyabbuhkah?
25 September 2006, 04:58 | Aqidah > Antar Agama | 8.950 views
Hukum Bersetubuh di Waktu Sahur
25 September 2006, 04:58 | Puasa > Membatalkan Puasa | 12.001 views
Bercampur Mazhab
21 September 2006, 23:42 | Ushul Fiqih > Mazhab | 9.008 views
Al-Quran Terkena Najis
21 September 2006, 23:36 | Thaharah > Najis | 6.635 views
Tetap Syirikkah Orang Kafir setelah Mendapat Hidayah Allah?
21 September 2006, 23:32 | Aqidah > Syirik dan Bidah | 7.154 views

TOTAL : 2.294 tanya-jawab | 47,421,421 views

KATEGORI

Jadwal Shalat DKI Jakarta

3-10-2022
Subuh 04:21 | Zhuhur 11:43 | Ashar 14:48 | Maghrib 17:50 | Isya 18:58 | [Lengkap]

Rumah Fiqih Indonesia

www.rumahfiqih.com
Jl. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Copyright © by Rumah Fiqih Indonesia
Visi Misi | Karakter | Konsultasi | Pelatihan | Buku | PDF | Quran | Pustaka | Jadwal | Sekolah Fiqih