Rumah Fiqih Indonesia | www.rumahfiqih.com

147

Note :
  1. Buku pdf ini diformat untuk nyaman dibaca pakai HP, meski tetap bisa dengan laptop, desktop atau tablet.
  2. Untuk nyamannya disarankan hp android diinstall sidebooks
  3. Buku ini waqaf dari pengarangnya. Doakan agar beliau-beliau selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin.
  4. Silahkan share link ini disini biar Anda pun ikut kebagian pahala menyebarkan ilmu agama . . .
Judul : Teori Akad dalam Fiqih Muamalah
Penulis : M. Abdul Wahab, Lc
Terbit : Sun, 13 January 2019
Halaman : 60 hlm.
Harga : Rp. 0,- (Free)
Kategori : Muamalat
Views: 25.016 views
Share: | www.rumahfiqih.com/pdf/147


Daftar Isi

A. Pendahuluan    

B. Pengertian Akad    
    1. Akad dalam Pengertian Umum    
    2. Akad dalam Pengertian Khusus    
C. Urgensi Akad Dalam Muamalah    
D. Rukun dan Syarat Akad
    
    1. Pihak-pihak yang Berakad (Al-‘Aqidan)    
        a. Ahliyyah al-Wujub    
        b. Ahliyyah al-Ada’    
    2. Objek Akad (Mahal al-‘Aqd)    
    3. Pernyataan Kehendak (Shighah al-‘Aqd)    
    4. Tujuan Akad (Maudhu’ al-‘Aqd)    

E. Asas Kebebasan Akad (Hurriyyah al-‘Uqud) dalam Islam    
    1. Landasan Hukum Kebebasan Berakad    
        a. Al-Quran    
        b. Hadis    
        c. Kaidah Fikih    
    2. Batas-batas Kebebasan Berakad Dalam Hukum Islam    
        a. Larangan Riba    
        b. Larangan Judi (Maisir/Qimar)    
        c. Larangan Gharar    
        d. Larangan Penipuan    
        e. Larangan paksaan    
        f. Keharusan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keadilan dan Larangan Berbuat Zalim    


Buku karya M. Abdul Wahab, Lc :
Cinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque TerreCinque Terre

Unduh Buku Lainnya disini

Total 9,760,167 views