DOSEN

14 dosen
1. Ahmad Sarwat, Lc., MA
  Level 1 : Tarikh Tasyri` 1 : Pengantar
  Level 1 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1
  Level 2 : Tarikh Tasyri` 2 (Sejarah Fiqih)
  Level 2 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2
  Level 3 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 3
  Level 4 : Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4
  Level 5 : Fiqih Kontemporer 1
  Level 5 : Tafsir 1
  Level 6 : Tafsir 2
  Level 6 : Sirah Nabawiyah 1
  Level 6 : Fiqih Kontemporer 2
  Level 7 : Fiqih Kontemporer 3
  Level 7 : Sirah Nabawiyah 2
  Level 7 : Tafsir 3
  Level 8 : Sirah Nabawiyah 3
  Level 8 : Fiqih Kontemporer Kedokteran
  Level 8 : Tafsir 4
2. Ahmad Zarkasih, Lc
  Level 1 : Fiqih Tahaharah 1
  Level 2 : Fiqih Thaharah 2
  Level 5 : Fiqih Masjid
3. Hanif Luthfi, Lc., MA
  Level 1 : Ilmu Hadits 1
  Level 2 : Ilmu Hadis 2
  Level 3 : Ilmu Hadis 3
  Level 4 : Ilmu Hadis 4
  Level 5 : Hadits Ahkam 1
  Level 6 : Hadits Ahkam 2
  Level 7 : Hadits Ahkam 3
  Level 8 : Hadits Ahkam 4
4. Isnan Ansory, S.Pd.I., Lc., M.Ag.
  Level 1 : Ushul Fiqih 1
  Level 2 : Ushul Fiqih 2
  Level 3 : Ushul Fiqih 3
  Level 4 : Ushul Fiqih 4
  Level 5 : Ushul Fiqih 5
  Level 6 : Fiqih Jinayat 1
  Level 6 : Ushul Fiqih 6
  Level 7 : Fiqih Jinayat 2
5. Muhammad Saiyid Mahadhir, Lc, MA
6. Sutomo Abu Nashr, Lc
  Level 3 : Tarikh Tasyri` 3 (Thabaqat Shahabat dan Thabi
  Level 4 : Tarikh Tasyri` 4 (Thabaqat Hanafiah dan Malikiah)
  Level 5 : Tarikh Tasyri` 5 (Thabaqat Syafi`iyah)
7. Muhammad Ajib, Lc., MA
  Level 1 : Fiqih Puasa 1
  Level 2 : Fiqih Puasa 2
  Level 7 : Tauhid 1
  Level 8 : Tauhid 2
8. Muhammad Abdul Wahab, Lc., M.H.
  Level 3 : Fiqih Muamalat 1
  Level 4 : Fiqih Muamalat 2
  Level 5 : Fiqih Muamalat 3
  Level 5 : Fiqih Mawaris 1
  Level 6 : Fiqih Mawaris 2
9. Aini Aryani, Lc
  Level 3 : Fiqih Nikah 1
  Level 4 : Fiqih Nikah 2
  Level 4 : Fiqih Kuliner
  Level 4 : Fiqih Wanita 2 (Ibadah Wanita)
  Level 5 : Fiqih Wanita 3 (Pakaian dan Perhiasan Wanita)
10. Isnawati, Lc., M.H
  Level 3 : Fiqih Wanita 1 (Darah Wanita)
11. Muhammad Aqil Haidar, Lc
  Level 1 : Fiqih Shalat 1
  Level 2 : Fiqih Shalat 2
  Level 3 : Fiqih Shalat 3
  Level 4 : Fiqih Shalat 4
12. Firman Arifandi, Lc., MA
  Level 1 : Fiqih Haji 1
  Level 2 : Fiqih Haji 2
  Level 7 : Qawaid Fiqhiyyah 1
  Level 8 : Qawaid Fiqhiyyah 2
13. Ahmad Hilmi, Lc.,MA
14. Teuku Khairul Fazli, Lc
  Level 1 : Bahasa Arab 1
  Level 2 : Bahasa Arab 2
  Level 3 : Bahasa Arab 3
  Level 4 : Bahasa Arab 4