Sudah Tayang : 16 video

14. Teuku Khairul Fazli, Lc

Level 1 : Bahasa Arab 1 : Teuku Khairul Fazli, Lc
11001 : Pengantar Ilmu Bahasa Arab JVM7KV8gMZw
11002 : At-Ta'aruf (Perkenalan) Part 01 GqHSc3-YVrA
11003 : At-Ta'aruf (Perkenalan) Part 02 2sS4dGKGlh0
11004 : Al-Usrah (Keluarga) Part 01 YSBqzmUReto
11005 : Al-Usrah (Keluarga) Part 02 NFfyb6zha20
11006 : As-Sakan (Tempat Tinggal) Part 01 S9hr3TK4x6Q
11007 : As-Sakan (Tempat Tinggal) Part 02 uYC1KqxAr0o
11008 : Al-Hayatu Al-Yaumiyah (Kehidupan Sehari-hari) Part 01 Fb5y4GZcXCA
11009 : Al-Hayatu Al-Yaumiyah (Kehidupan Sehari-hari) Part 02 Dl-fA8eLPrk
11010 : At-Tha'am wa Syarab (Makanan & Minuman) Part 01 lUJWhjGaVm0
11011 : At-Tha'am wa Syarab (Makanan & Minuman) Part 02 _yUhwZv99nI
11012 : Ash-Shalah (Shalat) Part 01 E9LzjSJUaX4
11013 : Ash-Shalah (Shalat) Part 02 qaVvPsOpwc0
11014 : Ad-Dirasah (Pembelajaran) Part 01 4bpiFxoUZpA
11015 : Ad-Dirasah (Pembelajaran) Part 02 naUV4zAXmuo
11016 : Al-'Amal (Pekerjaan) SXAVQJMeu7w
Level 2 : Bahasa Arab 2 : Teuku Khairul Fazli, Lc
21001 :
21002 :
21003 :
21004 :
21005 :
21006 :
21007 :
21008 :
21009 :
21010 :
21011 :
21012 :
21013 :
21014 :
21015 :
21016 :
Level 3 : Bahasa Arab 3 : Teuku Khairul Fazli, Lc
31001 : Modul 3101
31002 : Modul 3102
31003 : Modul 3103
31004 : Modul 3104
31005 : Modul 3105
31006 : Modul 3106
31007 : Modul 3107
31008 : Modul 3108
31009 : Modul 3109
31010 : Modul 31010
31011 : Modul 31011
31012 : Modul 31012
31013 : Modul 31013
31014 : Modul 31014
31015 : Modul 31015
31016 : Modul 31016
Level 4 : Bahasa Arab 4 : Teuku Khairul Fazli, Lc
41001 : Modul 4101
41002 : Modul 4102
41003 : Modul 4103
41004 : Modul 4104
41005 : Modul 4105
41006 : Modul 4106
41007 : Modul 4107
41008 : Modul 4108
41009 : Modul 4109
41010 : Modul 41010
41011 : Modul 41011
41012 : Modul 41012
41013 : Modul 41013
41014 : Modul 41014
41015 : Modul 41015
41016 : Modul 41016
..