Index > 7.Zakat > Tatacara zakat
1. Pengertian Zakat dan Batasannya
2. Zakat Pertanian
3. Zakat Fithr
4. Zakat Emas
5. Zakat Perdagangan
6. Zakat Profesi
7. Zakat Uang Harta Emas
8. Apakah Kena Zakat?
9. Alokasi Zakat
10. Tatacara zakat
....1. Bayar Zakat Lewat Transfer Bank dan Ijab Qobul
....2. Zakat Lewat Amil Kurang Mantab Rasanya?
11. Sosial