Index > 19.Jinayat > Hudud dan Ta`zir
1. Zina
2. Murtad
3. Minum Khamar
4. Qishash
5. Hukum Islam
6. Syariat Islam
7. Hudud dan Ta`zir
....1. Hukum Cambuk untuk Zina