Index > 7.Zakat > Zakat Pertanian
1. Pengertian Zakat dan Batasannya
2. Zakat Pertanian
....1. Hasil Panen Tembakau Wajibkah Dizakati?
....2. Cara Perhitungan Zakat Hasil Pertanian
....3. Ketentuan Zakat Padi
3. Zakat Fithr
4. Zakat Emas
5. Zakat Perdagangan
6. Zakat Profesi
7. Zakat Uang Harta Emas
8. Apakah Kena Zakat?
9. Alokasi Zakat
10. Tatacara zakat
11. Sosial