Index > 7.Zakat > Alokasi Zakat
1. Pengertian Zakat dan Batasannya
2. Zakat Pertanian
3. Zakat Fithr
4. Zakat Emas
5. Zakat Perdagangan
6. Zakat Profesi
7. Zakat Uang Harta Emas
8. Apakah Kena Zakat?
9. Alokasi Zakat
....1. Zakat Maal untuk Korban Bencana Alam
....2. Imam Tarawih dan Penceramah Menerima Harta Zakat?
....3. Ustadz Keliling Meminta Zakat untuk Kepentingan Pribadi
....4. Zakat Harta untuk Beli Tafsir/Al-Quran?
....5. Kafalah untuk Pengelola Lembaga Amil Zakat
....6. Kriteria Miskin
....7. Zakat untuk Pembangunan Masjid dan Pesantren
....8. Penyaluran Zakat untuk Renovasi Rumah
....9. Dana Yatim Dikelola untuk Usaha
....10. Zakat Sebagai Penerimaan Negara...
....11. Zakat ke Orang Tua
....12. Zakat untuk Pembangunan Masjid
....13. Sedekah kepada Pengemis
....14. Bolehkah Uang Zakat Dipinjamkan pada Mustahik?
....15. Dana Zakat untuk Kegiatan Dakwah, Bolehkah?
....16. Zakat Mal untuk Pembangunan Masjid
....17. Benarkah Orang Yang Punya Hutang Berhak Mendapatkan Zakat?
....18. Ibnu Sabil Sebagai Penerima Zakat
....19. Bolehkah Berzakat untuk Pembuatan Film Dakwah?
....20. Perluasan Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat
....21. Bolehkah Uang Zakat Untuk Membangun Masjid dan Membiayai Dakwah?
10. Tatacara zakat
11. Sosial