Index > 7.Zakat > Zakat Uang Harta Emas
1. Pengertian Zakat dan Batasannya
2. Zakat Pertanian
3. Zakat Fithr
4. Zakat Emas
5. Zakat Perdagangan
6. Zakat Profesi
7. Zakat Uang Harta Emas
....1. Zakat Mal Kapan Dibayarkan?
....2. Zakat Mal Dibayarkan Setiap Tahun?
....3. Apakah Tabungan Perlu Dikeluarkan Zakatnya?
....4. Zakat Profesi Konflik Dengan Zakat Tabungan, Mana Yang Menang?
....5. Benarkah Uang Tabungan Buat Beli Rumah Wajib Dizakatkan?
....6. Baru Tahu Ternyata Uang Tabungan Harus Dizakati
....7. Masalah Haul pada Zakat Emas Perak dan Tabungan
....8. Teknis Menghitung Zakat Uang
....9. Nishab Zakat Uang, Ikut Nishab Emas atau Nishab Perak?
8. Apakah Kena Zakat?
9. Alokasi Zakat
10. Tatacara zakat
11. Sosial