Index > 19.Jinayat > Minum Khamar
1. Zina
2. Murtad
3. Minum Khamar
....1. Hukuman Buat Orang Yang Mengkonsumsi Khamar
....2. Minum Khamar Harus Dicambuk?
....3. Benarkah Hukuman Buat Muslim Yang Minum Khamar Dicambuk 80 Kali?
4. Qishash
5. Hukum Islam
6. Syariat Islam
7. Hudud dan Ta`zir